Search
Close this search box.

 

Garantiitingimused

1.      Siinsed garantiitingimused kehtivad Eloval OÜ poolt toodetud valgustitele, nende varuosadele ja lisavarustusele.

2.      Garantiitingimused kehtivad sõltumata toodete ostukohast.

3.      Tulenevalt võlaõigusseadusest kehtib kõikidele toodetele minimaalselt 2 aasta pikkune pretensioonide esitamise õigus.

Siinsetes tingimustes pannakse paika tootjagarantii, mis on pikem kui seaduses nõutav pretensioonide esitamise õigus ning mille pikkus on märgitud toote dokumentides ja toote kirjelduses veebilehel.

4.      Pikendatud garantiiperiood kehtib nii füüsilisest kui juriidilisest isikust ostjatele.

5.      Garantiiperioodi alguseks loetakse toote ostukuupäeva. Kui ostjal ei õnnestu ostukuupäeva tõestada füüsilise või digitaalse ostudokumendiga, siis võib tootja arvesse võtta ka muid tootmisajale viitavaid märke, näiteks tootesildil olevat tootmisaastat.

6.      Tootjagarantii katab määratud perioodil esinevate tootmis- ja materjalivigade parandamise tootja kulul. Kui toodet ei õnnestu parandada, võib tootja asendada selle uue samaväärse tootega. Kui sarnast toodet enam ei toodeta, siis lepitakse ostjaga kokku rahaline hüvitis, võttes arvesse ka toote amortiseerumist.

7.      Kui toode asendatakse müügigarantii alusel uue tootega, siis antakse uuele tootele sama pikk garantiiaeg, kui oli algsel tootel.

8.      Tootjagarantii alla ei kuulu loomuliku kulumise ja vananemise nähtused, mida võib teatud materjalide puhul eeldada, sealhulgas pika aja jooksul tekkinud värvide luitumine, tuhmumine, teatud plastide võimalik kollanemine jne.

9.      Tootjagarantii alla ei kuulu toodetele kasutamise käigus tekitatud vigastused, samuti valest paigaldamisest ja kasutamisest tekkinud vigastused. Kahtluse korral on ostja kohustus tõendada vigastuste tekke põhjused.

10.   Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele muud kaudsed kulud (sealhulgas saamata jäänud tulu), mis võivad olla seotud garantiijuhtumiga.

11.   Garantiijuhtumi ilmnemisel tuleb müüjat teavitada e-posti aadressil info@eloval.ee

12.   Müüja vastab garantiiavaldusele maksimaalselt 14 päeva jooksul. Remondi või uue toote pakkumise aeg sõltuvad vajalike detailides saadavusest, aga teostatakse esimesel võimalusel.

13.   Müüjal on õigus siinseid garantiitingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad garantiitingimused on avaldatud tootja kodulehel www.eloval.ee